Vanliga frågor och tips
Hur ställer jag in mitt e-mailprogram?

Vi exemplifierar detta för en e-mailadress som heter martin.radbo@teknologia.com. Det som kan vara lurigt är att e-mailadressen och kontonamnet inte är samma. Var uppmärksamma på detta. E-mailadressen i detta fall är martin.radbo@teknologia.com, men kontonamnet är martin_radbo_teknologia

Alla era uppgifter har ni fått från oss när ni tecknade ert abonnemang. Var noga med att fylla i rätt så ska det inte vara några problem.

För ovanstående exempel blir det så här:
mailserver (POP3-server): pop.latitud.net, port: 110
mailserver (IMAP-server): imap.latitud.net, port: 143
mailserver (smtp-server): smtp.latitud.net, port: 587
kontonamn: martin_radbo_teknologia
lösenord: *********** (anges i klartext på ert abonnemangpapper)

« Tillbaka Till toppen av sidan

Hur använder jag webmailen?

I alla våra e-mailabonnemang ingår det möjligheten att läsa sin e-mail via en vanlig webbläsare (t.ex. Internet Explorer). Surfa till adressen webmail.latitud.net och logga in mer ert kontonamn och lösenord. Viktigt att ni använder ert kontonamn och inte er e-mailadress som login.

« Tillbaka Till toppen av sidan

Semestermeddelande och andra inställningar

Alla sådana typer av inställningar görs när du har loggat in i webmailen. Se ovan. 

« Tillbaka Till toppen av sidan

Jag har glömt mina lösenord

Kontakta oss och be om ett nytt. Du kan använda vårt kontaktformulär.

« Tillbaka Till toppen av sidan

Tips vid fel på er mail

Felsök i nedanstående ordning innan ni tar kontakt med oss:

1. Börja med att kontrollera om er internetförbindelse fungerar som den ska. Öppna internet explorer och prova att surfa till www.passagen.se eller annan valfri sida. Om inte det fungerar är det fel på er förbindelse mot internet vilket ni i så fall får anmäla separat till er bredbandsleverantör eller dit ni ringer upp med modem.

2. Dubbelkolla en extra gång att alla inställningar är korrekta i ert emailprogram (se ovan under Hur ställer jag in mitt e-mailprogram).

3. Kontrollera om det går att skicka mail men inte ta emot mail eller tvärtom eller om det är fel på allting. Detta är viktigt för oss att få reda på vid en eventuell felsökning.

4. Har er domän precis blivit registrerad? I så fall kan det ta några dagar innan den nya domänen hinner bli aktiv.

5. Adresen ni försöker skicka till är kanske ogiltlig. Ett vanligt fel är att man skrivit adressen fel, kontrollera en extra gång.

6. Har ni försökt allt ovanstående men utan förbättring så kan ni kontakta oss. Var noga med att skriv upp alla felmeddelanden så exakt det går så underlättar det för oss.

« Tillbaka Till toppen av sidan

Tips vid fel på er hemsida

Felsök i nedanstående ordning innan ni kontaktar oss:

1. Börja med att kontrollera om er internetförbindelse fungerar som den ska. Öppna Internet Explorer och prova att surfa till www.passagen.se eller annan valfri sida. Om inte det fungerar är det fel på er förbindelse mot internet vilket ni i så fall får anmäla separat till er bredbandsleverantör eller dit ni ringer upp med modem.

2. Försök att kontrollera från en annan extern dator eller be någon annan att prova.

3. Verifiera om det inte går att nå sidan alls eller om det är något internt fel på den. Är det kanske bara en länk som är trasig? Skriv upp alla felmeddelanden som ni ser.

4. Har er domän precis blivit registrerad? I så fall kan det ta några dagar innan den nya domänen hinner bli aktiv.

5. Dubbelkolla att ni har skrivit rätt adress. Det kan låta löjligt men är vanligare än man tror.

6. Öppna ett dosfönster och "pinga" er domän. Skriv kommandot: "ping www.domännamn.se" Får ni svaret fyra gånger 'Reply from...' eller får ni svaret 'Request time out'?

7. Har ni försökt allt ovanstående men utan förbättring så kan ni kontakta oss.. Var noga med att skriv upp alla felmeddelanden så exakt det går så underlättar det för oss.

« Tillbaka Till toppen av sidan

Om inget av ovanstående löser ditt problem kan du kontakta oss.