Driftinformation

Här kan ni se driftinformation för Latituds tjänster.

Aktuell status:
2018-11-11
Oplanerat driftsavbrott pga obehörigt nyttjande av server för spam. Serverflytt pågår!

2015-04-28
Alla våra system fungerar felfritt, vänligen rapportera in ev. fel som ni upptäcker.

// Supporten på Latitud
2015-04-27 23:00
Oplanerat driftsavbrott i vår leverantörs serverhall, felsökning pågår!

2008-07-23
Planerat driftsavbrott ikväll för omdragning av el!

2006-12-11
Alla våra system fungerar felfritt, vänligen rapportera in ev. fel som ni upptäcker.

// Supporten på Latitud


Felanmälan
Om du upplever allvarliga problem med Latitud.net kan du använda följande formulär för att meddela oss. Detta garanterar snabbast möjliga felavhjälpning eftersom alla tillgängliga tekniker omedelbart blir medvetna om ert problem. Det går även bra att skicka felanmälan som e-mail till felanmalan@support.latitud.net eller felanmäla via telefon 031-54 54 80.
Namn och/eller företag
Telefon
E-mail
Fax
När startade problemet
Beskriv problemet
så noga som möjligt
Hur vill ni bli kontaktade av oss
Villkoren godkänns